เวียงกุมกาม

โบราณสถานเวียงกุมกามถูกค้นพบในพื้นที่บริเวณที่อยู่ระหว่างแม่น้ำปิงสายเก่าและสายใหม่...

ดูเพิ่ม

สถานที่สำคัญ

วัดเจดีย์เหลี่ยม, วัดช้างค้ำ, วัดธาตุขาว, วัดปู่เปี้ย, วัดอีค่าง, วัดหนานช้าง

ดูเพิ่ม

แผนที่

แสดงตำแหน่งสถานที่สำคัญ ในพื้นที่เมืองประวัติศาสตร์เวียงกุมกาม

ดูเพิ่ม
 

เวียงกุมกาม

โบราณสถานเวียงกุมกามถูกค้นพบในพื้นที่บริเวณที่อยู่ระหว่างแม่น้ำปิงสายเก่าและสายใหม่ โดยตั้งอยู่ห่างจากตัวเมืองเชียงใหม่ไปทางทิศใต้ประมาณ  5 กิโลเมตร เวียงกุมกามเคยเป็นเมืองเก่าที่มีความรุ่งเรือง มีพื้นที่กว้างถึง 3 ตารางกิโลเมตร กินพื้นที่ของตำบลท่าวังตาล และตำบลหนองผึ้งในเขตอำเภอสารภี...

ดูเพิ่ม
 
image

วัดเจดีย์เหลี่ยม

ประวัติความสำคัญ จากหลักฐานด้านเอกสารตำนานและพงศาวดารกล่าวถึงวัดนี้ว่า แต่เดิมชื่อวัดกู่คำ  กู่ หมายถึง พระเจดีย์  คำ หมายถึง ทองคำ ที่พญามังรายปฐมกษัตริย์ของแคว้นล้านนาทรงโปรดให้ก่อสร้างสถาปนาขึ้นเมื่อ พ.ศ.๑๘๓๑ ตามข้อความในตำนานพื้นเมืองเชียงใหม่ และพงศาวดารโยนกตรงกันดังนี้...
ดูเพิ่ม

image

วัดช้างค้ำ

ประวัติความสำคัญ ปัจจุบันเชื่อกันว่า วัดช้างค้ำนี้เป็นวัดๆเดียวกับวัดกานโถม ตามที่ได้กล่าวถึงในเอกสารประเภทตำนาน-พงศาวดาร และเรื่องเล่าขานในท้องถิ่น ก่อสร้างในระยะที่พญามังรายประทับและปกครองแคว้นล้านนาอยู่ที่เวียงกุมกาม โดยโปรดให้นายช่างประจำราชสำนักที่ชื่อกานโถม ไปปรุงเครื่องไม้จากเมืองเชียงแสน...
ดูเพิ่ม

ดูเพิ่ม
 
Facebook Twitter Google Email

SOCIAL SHARE!